• www.henriks-hvidevarer.dk

Palle Madsen kører ambulancen i garage. Foto: Mette Neerup

40 år i firmaet Falck

Den 18. januar klokken 14 holder Falck reception i anledning af Palle Madsens 40-års jubilæum og den 28. februar stopper han for at gå på velfortjent pension.

Stege -Ja! Jeg har 12 madpakker tilbage inden jeg stopper, siger Palle Madsen med et smil, om sin nedtælling til afsked med Falck, hvor han har været ansat i 40 år. 
Jeg møder Palle Madsen på Falck-stationen i Stege til en snak om de 40 år. Og selvfølgelig på en formiddag, hvor han ikke er på vagt, så vi ikke risikerer at blive afbrudt af en alarm.
At Palle skulle være falck-mand, eller assistent, som det rettelig hedder, lå ikke umiddelbart i kortene, dengang han var ung. 
Oprindeligt blev Palle Madsen uddannet som landbrugsmaskinsmed hos Keldby maskinforretning. Efter endt uddannelse skulle han aftjene sin værnepligt og det blev hos husarerne i Næstved. Her var han i fire et halvt år. 
- Vi havde det sgu godt dengang. Jeg kunne jo bruge mine evner som mekaniker og fik da også stort kørekort, fortæller Palle Madsen, der alligevel følte, der skulle være lidt mere action og derfor tog et halvt år til Cypern, som FN soldat og deltog i det fredsbevarende arbejde. - Urolighederne var ovre og det var spændende at komme ud at opleve noget andet, siger han. 
Efter hjemkomsten var militæret knapt så attraktivt mere. Der blev sparet og lavet færre øvelser og da en gruppe af soldaterkollegerne søgte til Falck i Næstved, blev Palle Madsen inspireret og sendte en uopfordret ansøgning til Falcks hovedkontor, der lå i Nykøbing Falster. 

En ”rigtig” Falck-mand
- Der gik kun en måned og så blev jeg ansat i Præstø. Den 1. januar 1979 skulle jeg starte på Falck i Præstø, men det var jo under ”vinterkrigen” så på min allerførste arbejdsdag måtte jeg ringe derop og sige at jeg ikke kunne møde på arbejde, griner Palle Madsen. Det blev til 1,5 år i Præstø inden der åbnede sig en mulighed for at komme til Stege. - Og det var jo dengang, hvor en rigtig falck-mand skulle kunne mange forskellige ting. 
- Vi kørte jo både autohjælp, klinteredning, brand, sygetransport og ambulance, fortæller Palle Madsen, der efterhånden som Falck-opgaverne blev mere og mere specialiserede og komplicerede, valgte ambulancekørsel som sin hylde. 
- Klinteredning er noget vi udmærker os med i Stege og i 1980’erne var der nogle på stationen, der udviklede en slags ”tre-ben” med talje, som kunne fires ned ad klinten, forklarer Palle Madsen, der på grund af sin ringe højde og drøjde, hvert år til øvelse på Klinten, blev brugt som forsøgskaninen, når der skulle øves redning.

17 år i Vordingborg
1998 blev et skæbneår for Palle Madsen, der på grund af omstruktureringer i Falck måtte fortsætte sit virke på stationen i Vordingborg. 
- Det var ikke umiddelbart med min gode vilje, at jeg skulle til Vordingborg. Jeg havde jo regnet med blive i Stege hele mit arbejdsliv, siger han, men understreger samtidig, at de 17 år han fik i Vordingborg, i høj grad rustede ham arbejdsmæssigt, og gav ham en masse erfaring, som han har trukket på efterfølgende.
- Heldigvis blev der en stilling ledig i Stege i 2015, så jeg kunne komme tilbage og afslutte mit arbejdsliv her på øen, siger han og funderer over at det snart er den 28. februar, som er hans sidste arbejdsdag. 
- Det bliver nok mærkeligt at  lukke døren efter sig for sidste gang, men samtidig er det vigtigt for mig, at jeg trækker mig inden andre tænker, at nu er det vist på tide, smiler Palle Madsen, der har rundet de 67 år og medgiver, at han godt kan mærke at det tærer på ressourcerne med døgnvagterne.

Voldsomme og smukke 
De oplevelser, man kan komme ud for som Falck-mand, kan være voldsomme, så derfor kan der godt herske en sort humor, som dog kun kommer til udtryk kollegaer imellem. 
- Når vi kommer ud og skal hjælpe, har det altid været vigtigt for mig at få ro på situationen og de pårørende. Her er det vigtig med empati og erfaring, siger Palle Madsen og tilføjer at det altid er hårdest, når det er børn det handler om. 
- Jeg husker stadig tydeligt de episoder, hvor der var børn involveret, både de gode og de slemme, siger Madsen, der med fryd fortæller, at han har været med til fire en halv fødsel. De fire fødsler er foregået i ambulancen på vej til sygehuset og den halve hjemme, hvor moren lige havde født, da Falck nåede frem. 
-Ja! Og senere i det samme døgn måtte vi hente en 92-årig, der var død på plejecentret i Klintholm. Det giver stof til eftertanke når man oplever livets start og afslutning på én og samme dag, siger han.
- Det har nogle gange været svært ikke at vide, hvordan det er gået folk, efter vi har kørt dem  på sygehuset, siger Palle Madsen, der har nydt at være tilbage på Møn, hvor han kender mange af de mennesker han kører ud til. 
- Det giver folk en tryghed og mig en fordel, at jeg kender lidt til dem.

Aktiv pensionist
Gennemsnitsalderen på stationen er høj. Ikke mindre end tre ud af de otte folk har været ved Falck i over 40 år og Palles faste makker Jannick er en af dem. 
- Det er lidt af en retrætepost jeg har, smiler Palle Madsen, med henvisning til at der på Møn heldigvis ikke er så travlt som andre steder med tættere befolkningstal. 
Palle Madsen ser frem til pensionisttilværelsen, men han forventer bestemt ikke at han kommer til at sidde stille foran fjernsynet. 
- Det er vigtigt at holde sig i gang, siger han og med en have på 3.000 kvadratmeter og et ældre hus, der løbende skal istandsættes, ser det da heller ikke ud til at blive et helt afslappende otium. Palle Madsen er også aktiv i bestyrelserne for vandværket og Brugsen i Borre. Han er involveret i slægtsforskning og så er han med i akuthjælpergruppe 112 Borre, hvor frivillige borgere fra lokalområdet, der er tilknyttet gruppen, har fået et udvidet førstehjælpskursus og kan tilkaldes og assistere ved 112-opkald.

Stationens ”Meyer”
Kollegaerne som er på arbejde den dag er ved at sætte sig til frokost. De vil meget gerne fortælle om Palle, som de omtaler som stationens ”Meyer” (fra tv-serien ”Huset på Christianshavn”, red.) Og ikke kun fordi Palle har en kittel, der ligner Meyers, men også fordi han godt kan lide, at der er orden på tingene. Palle Madsen ordner det grønne areal udenfor, han har ansvaret for lageret, han ved altid, hvor alting er, han hejser flaget på flagdage og hans ”vogn” er altid i orden. Men i modsætning til Meyer er Palle altid i godt humør, han møder ind en halv time før og sørger for kaffe og rydder køkken, så alle omkring frokostbordet er enige om, at det altid er hyggeligt, at være på arbejde med ham. Dog kan en af kollegaerne komme i tanke om en enkelt gang hvor Palle blev sur og det var engang, da der var én, der havde rykket rundt på lageret. Men det var vist, da Palle Madsen arbejdede i Vordingborg - mindst 10 år siden. Palle vil blive savnet, både i forhold til alt det praktiske han tog ansvar for, men i særdeleshed også for sit rolige temperament og sin positive tilgang, mener kollegerne.

Palle Madsen kører ambulancen i garage. Foto: Mette Neerup

Palle Madsen stopper i næste måned som Falckredder efter 40 år i tjenesten. Foto: Mette Neerup

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar