• www.henriks-hvidevarer.dk

Dagen igennem var der rykind, da Strømmen holdt åbnet hus. Foto: Ulrik Jensen

20 år med Strømmen

Der er sket meget gennem tiden for Produktionskolen Strømmen, der havde masser af besøgende til 20-års jubilæum og åbent hus i lørdags.

Masnedsund Produktionsskolen Strømmen i Vordingborg holdt i lørdags åbent hus i anledning af skolens 20 års jubilæum, og dagen igennem strømmede almindeligt interesserede, pårørende og ikke mindst tidligere og nuværende elever og lærere  til adressen på Langøvej for at hilse på og ønske tillykke.
- I en ideel verden, hvor alle unge gik direkte fra folkeskolen til gymnasium eller erhvervsuddannelse ville en institution som Strømmen være overflødig. Men sådan er realiteterne ikke. Sådan lyder udsagnet fra tidligere byrådsmedlem Per Skov, der er formand for bestyrelsen for den selvejende institution Strømmen.
Per Skov, der selv har været faglærer på Slagteriskolen i 23 år, har været bestyrelsesformand i de sidste 16 år og er stadig byrådets repræsentant i bestyrelsen. 
- Fra mit tidligere job ved jeg hvor svært det kan være for unge mennesker at leve op til nutidens krav. Strømmen er mit hjertebarn, og jeg vil gerne være med til at give unge mennesker en chance for at komme med på vognen.  Strømmen er en vigtig institution, fordi den tager hånd om unge mennesker, der måske ikke lige er klar til at gå i gang med uddannelse eller har andre udfordringer, fortæller han.
- På Strømmens værksteder har de mulighed for at stifte bekendtskab til et fag. De er med til at producere rigtige ting, der er til nytte.  Det betyder, at de i hvert fald er så langt, at de ved, hvad tingene hedder, når de måske kommer videre og får en læreplads.  Strømmen fungerer som en rigtig arbejdsplads, og de unge får løn for at være her, og de bliver dermed også trukket i løn, hvis de udebliver. 

Som købmandsbutik
Forstander Allan Bjørn har været med alle 20 år, og han kan fortælle om, hvordan skolen stille og roligt har udviklet sig gennem årene. Da skolen startede var der udover Allan Bjørn som forstander blot ansat en vejleder og tre værkstedsledere til de 30 elever, som begyndte på Strømmen. I dag er der 18 ansatte, og elevtallet ligger på omkring 65. Højeste antal elever på en gang har været 90, fortæller Allan Bjørn.
- Som selvejende institution skal Strømmen nærmest køres som en gammeldags købmandsbutik. Vi er på finansloven hvert år og får penge efter antallet af elever.  Vi kan miste elever fra dag til dag, så det er nødvendigt med penge på kistebunden til eventuelt dårlige tider. 
- Da vi startede var der tre værksteder  - træ, metal og sy-værksted - og vi delte bygninger med E-klassen og Hjælpemiddelcentralen. I dag, hvor vi har lejet os ind i ekstra lokaler på Bogøvej, hvor Vejvæsnet tidligere holdt til, er vi oppe på syv forskellige værksteder.
- Vi er et godt alternativ til kontanthjælp og heldigvis lykkes det os at få mange af vores elever videre. Vores tilbud er for unge under 25 år, og man kan max være på Strømmen et år. Et år er lige i underkanten for nogle af eleverne, fordi  vi måske i første omgang skal vænne dem til at stå op om morgenen og møde til tiden. 
- Derfor glæder vi os til den nye FGU (Forberedende Grund Uddannelse), hvor produktionsskolerne indgår som et af tre mulige spor. Her bliver der tale om et to-årigt forløb, og det er supergodt. Vores formål - nemlig at gøre unge mennesker klar til arbejdsmarkedet - forbliver det samme. Vi bliver en del af et større samarbejde, hvor hovedkontoret kommer til at  ligge i Slagelse, mens Næstved og Vordingborg bliver underafdelinger. Vi mister måske lidt af vores lokale tilknytning på den måde, men har til gengæld en forventning om, at der kommer mere ro omkring finansieringen, lyder det fra Allan Bjørn.

 

Fakta
• Produktionsskolen Strømmen er et uddannelsestilbud, der bygger på idéen om at forene personlig udvikling, praktisk arbejde og teoretisk undervisning i en læringsproces. Strømmen er en skole, der sigter på at give deltagerne et forbedret grundlag for forsat uddannelse, arbejde og livsduelighed. Skolen har i dag 65 elever under 25 år.

Dagen igennem var der rykind, da Strømmen holdt åbnet hus. Foto: Ulrik Jensen

De besøgende blev udfordret...Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar