”Laaaaangt” årsmøde på Avnø

Der var lagt op til en dramatisk generalforsamling, da lokalbestyrelsen af Danmarks Naturfredningsforening (DN) i søndags havde inviteret sine medlemmer til årsmøde på Avnø Naturcenter. Dagen endte i forsoning.

 

Det blev et udsædvanlig langt møde med en lang række indsendte beslutningsforslag, som de godt 40 deltagere skulle tage stilling til, da lokalafdeloingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN) holdt årsmøde i weekenden. Samtidig måtte der skriftlig afstemning og kampvalg til, før posterne til den ny bestyrelse var besat.
Til at styre løjerne var hidkaldt en af de erfarne organisationsfolk fra DN, Niccolas Leysach, som fungerede som ordstyrer.
Tidligere næstformand i DN lokalbestyrelsen Peter Ferdinand, som tidligere på året trak sig i protest fra bestyrelsen, havde fremsat en række forslag, som skulle behandles på årsmødet. Som støtte til Peter Ferdinands forslag var mødt en stribe medlemmer af Østmøns Naturforening.
Fælles for forslagene, der blev behandlet et efter et, var at de stillede sig særdeles kritisk til de tiltagende sportslige fritidsaktiviteter på Møns Klint, og samtidig var forslagene en opfordring til lokalbestyrelsen om mere aktivt at indtage en kritisk rolle i forhold til Geocentrets bestyrelse.


Hensigtserklæringer

Efter megen snak og diskussion frem og tilbage, der viste at lokalbestyrelsen faktisk løbende havde foretaget sig, hvad der var praktisk muligt, endte mange af forslagene med at blive en slags hensigtserklæringer til lokalbestyrelsen om at gøre DNs holdninger endnu tydeligere. Og da Peter Ferdinand og en anden af kritikerne Ole Stig Andersen efterfølgende blev valgt til de ledige pladser i lokalbestyrelsen, kommer de selv til indefra i bestyrelsen at bidrage med forslag til helt konkrete handlinger, hvad der kan foretages i forlængelse af årsmødet.


Dialogens vej blev valgt

Et forslag fra Peter Ferdinand om at der skal udarbejdes en VVM-undersøgelse af campingpladsen blev afvist med den begrundelse, at man ikke kan udarbejde VVM-undersøgelse med tilbagevirkende kraft. Lokalbestyrelsens formand Martin Vestergård foreslog i stedet at der arbejdes for en Natura 2000 redegørelse, hvilket forslagsstilleren stillede sig tilfreds med.
DN og Friluftsrådet har en fælles bestyrelsespost i Geocentrets bestyrelse, og et forslag om at trække repræsentanten ud af arbejdet blev klart afvist på årsmødet med den begrundelse, at de fleste troede på konstruktiv dialog, og at man bedre kunne gøre sin indflydelse gældende ved at sidde med ved bordet frem for at sætte sig uden for.
Bestyrelsesmedlem Ditte Lautrup Larsen konkluderede, at vi som DN-medlemmer har en pligt til at oplyse politikerne om, at man ønsker en strammere styring af aktiviteterne omkring Geocentret, og at vægtningen af aktiviteter bør være anderledes.
Peter Ferdinand ræsonnerede, at DN repræsentanten i Geocentrets bestyrelse Henrik Simonsen med udtalelserne fra årsmødet har fået et stærkere mandat til at tydeliggøre DNs holdninger.
Det hele endte altså med, at DN Lokalbestyrelsens kritikere, der havde forladt bestyrelsesarbejdet i protest, blev valgt ind igen og derfor selv fremover skal være med til at finde frem til den rette forsonlige og pragmatiske linje, når det gælder samarbejdet med Geocenter Møn.


Plads til forbedring

Forinden den megen snak havde formanden Martin Vestegård i sin årsberetning været inde på en række af de sager, som lokalbestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år.
Martin Vestergård nævne blandt andet, at Vordingborg Kommunes ”Naturkapital” ligger på en beskeden plads som nummer 48 i en opgørelse over naturens tilstand i alle landets kommuner til trods for, at vi har Danmarks længste kystlinje og nogle meget markante naturområder. Til gengæld mangler der vådområder, og der er plads til forbedring, lød det fra Martin Vestergård.
Formanden glædede sig over, at der er udsat over 200 køer på Kulsbjerg til afgræsning af overdrevsområdet, og at der blot et par år efter fredningen af en brakmark ved Hundevængsgård på Østmøn er optalt et rekordstort antal orkideer. Der er sket en kortlægning af Klinteskoven, som rummer Danmarks bedste svampe- og insektbiotoper. Denne biodiversitet skal der tages hensyn til ved kommende naturpleje i skoven.
Tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer var på valg, og der var genvalg til Martin Vestergård, Kim Keldborg og Tue Mørk. Til to ledige pladser i bestyrelsen blev valgt Peter Ferdinand og Ole Stig Andersen, mens Eyvind Nygaard blev suppleant.

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar