• www.henriks-hvidevarer.dk

Køkkenerne i flere plejecentre i Vordingborg Kommune er ikke korrekt registrerede i forhold til det, de bliver brugt til. Arkivfoto: Mille Holst

Ønsker at flytte madlavning ud på plejehjem

Det er kun nogle få år siden, man centraliserede madlavningen i Vordingborg Kommunes ældrepleje på Vintersbølle plejecenter. Men ældrechefen taler allerede nu om at flytte madproduktionen tilbage til plejehjemmene. Det er dog en lang og ikke helt ligetil proces.

Kommunen På Fanefjord Plejecenter satte man sidste år gang i et to-årigt forsøgsprojekt, hvor køkkenpersonale tilbereder maden til beboerne fra bunden, fremfor at få det leveret fra køkkenet i Vintersbølle. Evalueringen af projektet finder sted til næste år, men Susanne Johansen, ældrechef i Vordingborg Kommune, siger allerede nu:
- Det var en succes fra dag ét.
Hun fortæller, at beboerne simpelthen tilbringer mere tid i caféområderne, nu hvor der dufter af mad og plejerne arrangerer aktiviteter med dem og flere og flere vælger at drikke kaffen i selskab med de øvrige beboere fremfor i egen lejlighed. 

Fanefjord er rollemodel
Erfaringerne fra Fanefjord Plejecenter vil Susanne Johansen gerne allerede nu drage nytte af på nogle af kommunens øvrige plejecentre. Fra 1. august i år er køkkenpersonale fra Vordingborg Madservice derfor flyttet ud i køkkenerne på seks andre plejecentre, hvor de varetager håndteringen af al mad. Her anretter de den færdiglavede mad, der dog fortsat bliver produceret på storkøkkenet i Vintersbølle. Køkkenpersonalet på plejecentrene holder dog stegen varm og bager boller til visse lejligheder - alt sammen for at plejehjemmene kan komme til at dufte af mad omkring spisetiderne.

Madlavning rykker ud
På sigt håber ældrechef Susanne Johansen at produktionen af maden kan flyttes fra storproduktionen i Vintersbølle og ud på de enkelte plejehjem. 
- Vi producerer på Vordingborg Madservice og jo, selvfølgelig har vi talt om at producere ude, men det udvikler vi på stille og roligt, siger hun og er dermed på linje med sine kolleger rundt om i landet. Hun mener ikke, der er noget til hinder for at madproduktionen igen kan flyttes ud på plejehjemmene:
- Fire af de fem køkkener er fuldt godkendt til madproduktion, siger hun og nævner at kun Skovbo ikke er godkendt og der er særlige regler for Brænderigården i Vordingborg. Helt så enkelt er det dog ikke. De oplysninger stemmer nemlig ikke overens med Fødevarestyrelsens registreringer, som avisen har fået adgang til via en aktindsigt.

Væsentlige ændringer
- Hvis et køkken ønsker at tilberede hovedmåltider fra bunden for eksempel af råvarer som råt kød eller uskrællede kartofler skal de søge om en ny registrering, da dette tiltag er en væsentlig ændring i forhold til den eksisterende registrering, forklarer Henning Knudsen i Fødevarestyrelsen og fortsætter:
- Det er også en væsentlig ændring, hvis køkkenet i leve-bomiljøet udvider produktionen med en café til salg eller servering for et større antal spisende borgere.
Ifølge Fødevarestyrelsen er kun Ulvssundcentret autoriseret til decideret madproduktion.
- Det er muligt, at de andre køkkener kan registreres til ændrede aktiviteter, siger Henning Knudsen og forklarer, at en omregistrering vil afhænge af de faciliteter, de enkelte køkkener har. 
Hvor store er de, er der nok kølerum, nok lagerplads, nok vaske og bordplads til at sikre en hygiegnisk adskillelse af råvarerne med mere?
- Det handler således ikke bare om en administrativ ændring af registreringsforholdene, men i høj grad om, hvilke faciliteter, det enkelte køkken har, siger han og præciserer, at:
- Det er køkkenets ansvar, at alle forhold er i orden, før de nye aktiviteter registreres og påbegyndes. 
Nogle af køkkenerne vil ifølge Fødevarestyrelsens oplysninger således skulle ombygges, for at kunne godkendes til decideret madproduktion. 
En sådan registrering er der pt ikke foretaget på fem af de seks plejecentre i Vordingborg Kommune, som således vil skulle omregistreres og ændre på deres risikoanalyse, egenkontrol og i flere tilfælde også køkkenets indretning. 

Lav nye registreringer
Fem af de seks køkkener, der nu får ekstra køkkenpersonale i Vordingborg Kommune, er registreret som det, man tidligere kaldte ”anretterkøkkener” og her må der ikke  foregå egentlig madlavning.
Det er dog ved at være mange år siden, at der sidst er registreret ændringer på køkkenerne i Vordingborg Kommune. De seks, der her er tale om er registreret i årene mellem 1999 og 2011 (Ulvsund dog sidste år), så Fødevarestyrelsen opfordrer Vordingborg Kommune til at foretage nye opdaterede registreringer, så de kommer til at stemme overens med det, der reelt foregår i køkkenerne. 
- For en sikkerheds skyld bør de melde det ind. Det kan godt være, at de ikke behøver det, men det er i al fald smart, at de henvender sig og spørger, om det er noget, der bør meldes ind, siger Susanne Netterstrøm, der er sektionsleder i Fødevareministeriet, og hun nævner som eksempel at køkkenerne er ændret til også at fungere som café for områdets ældre beboere visiteret til mad fra Vordingborg Madservice, men en sådan caféfunktion skal registreres i Fødevarestyrelsen, og det er den ikke blevet.
- De gamle registreringer kan ikke rigtig bruges mere blandt andet fordi der er vendinger, der ikke bruges mere, mener Susanne Netterstrøm, men hun tager de utidssvarende registreringer med ro. Om der kun anrettes mad eller også serveres for eksterne borgere er nemlig primært et registreringsspørgsmål.
- De er i samme risikogruppe, siger hun og påpeger, at det, der i høj grad betyder noget er, hvad køkkenerne har kapacitet til, og så er det mindre væsentligt, om de er 12 eller mange, der bespises.

Penge er ikke bevilget
Dén ombygning, der skal til for at gøre plejehjemskøkkenerne klar til madproduktion vil ifølge beregninger i kommunen, løbe op i omkring seks millioner kroner for de seks plejehjem. De penge er ikke bevilget noget sted i de kommunale budgettter - man afventer jo i første omgang forsøget på Fanefjord, før man politisk tager stilling til, hvorvidt madproduktionen igen kan flyttes tilbage til de enkelte plejehjems køkkener. Og her handler det i højere grad om penge end om glæden ved duften af mad.

Fakta
• De seks plejecentre, der nu får udvidede cafétider og køkkenuddannet personale i køkkenerne er Klintholm Havn Centret, Solhøj (i Mern), Skovbo (i Langebæk), Aggerhus (i Bårse) samt Brænderigården (i Vordingborg) og Ulvsund (i Stege).

 

 

 

 

Vender på en tallerken

For et år siden takkede politikerne nej til statslige midler til at opgradere køkkenerne på de kommunale plejecentre. I dag overvejer man alligevel at få madlavningen tilbage til i al fald seks af centrene. 

Kommunen Det er kun godt et år siden politikerne undersøgte interessen for at få madproduktionen flyttet tilbage på plejecentrene. Anledningen var en statslig pulje på 425 millioner kroner netop til genetablering af produktionskøkkener på plejehjem. Dengang endte man med at sige nej tak til pengene.
For at finde ud af, hvilket behov, der var på plejehjemmene besøgte Mikael Smed (S) flere plejehjem i kommunen, og  han fik lidt forskellige svar med tilbage. Eksempelvis ville man rigtig gerne have madlavning tilbage til Fanefjord, hvilket idag har udmøntet sig i et to-årigt forsøgsprojekt med decideret madproduktion på stedet, mens man på Solvang i Vordingborg takkede nej. Distriktsleder på Solvang, Gitte Andersen, forklarede dengang: 
- Det fungerer faktisk godt med maden udefra. Vi skal ikke have et produktionskøkken. Jeg synes, det ville være tåbeligt at bruge krudt på hos os. Vi har ikke faciliteterne. Et produktionskøkken må alligevel ikke være samme sted som borgerne. Vores små køkkener er i samme rum som borgerne, og hver afdeling er god til selv at lave noget lækkert. Så laver de måske lige pandekager eller vafler, der skaber noget hygge. 
Citatet stammer fra artiklen ”Køkkensamtaler baner vej for madforsøg” bragt i Sydsjællands Tidende 21. marts 2017 og her sagde Mikael Smed iøvrigt:
- Det hedder sig, at det giver livskvalitet at have maden tæt på, når den bliver lavet. Men det er ikke sikkert, det giver mening alle steder, og vi skal ikke trække et produktionskøkken ned over på alle plejecentrene.
Solvang er således ikke blandt de seks plejecentre, der nu får tilført ekstra køkkenpersonale og umiddelbart heller ikke et af de steder ældrechefen overvejer at få madproduktionen tilbage til.

Køkkenerne i flere plejecentre i Vordingborg Kommune er ikke korrekt registrerede i forhold til det, de bliver brugt til. Arkivfoto: Mille Holst

Seks plejehjem i Vordingborg Kommune har siden 1. august fået personale fra Vordingborg Madservice til at tage sig af serveringen af mad. Ældrechefen lufter tanken om at flytte madproduktionen ud på plejehjemmene, men pt er kun køkkenet på Ulvsund plejecenter i Stege (foto) godkendt til madlavning. Og politikerne afventer resultaterne af et forsøg på Fanefjord, før de vil tage stilling til en eventuel udflytning. Foto: Michael Thønnings

Mikael Smed på besøg i køkkenet på Solvang i 2017. Arkivfoto: Brian Romberg

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar